Læring som funker.

Grammatistes tar en helt ny tilnærming til digital språklæring – som faktisk funker. Her samles elever og lærere på ett sted, slik at øvelser enkelt kan tilpasses klasseromsundervisningen, samtidig som man kan dra nytte av den store databasen av språkdata som vi har samlet inn og kvalitetssikret. For å optimalisere læringsopplevelsen blir innholdet automatisk finstilt etter slik hver enkelt elev lærer best, og de kan plukke ut læringsmaterialet etter egne interesser.

I 2023 lanserer vi innhold for 🇪🇸 spansk, 🇫🇷 fransk og 🇩🇪 tysk rettet mot undervisning på ungdomstrinnet og i videregående skole.

🇺🇦 For at ukrainske flyktninger skal få en god og trygg velkomst har vi nå også opplegg for norskopplæring. Ta gjerne kontakt dersom din organisasjon er interessert i å ta dette i bruk.